இந்திய பெருங்கடலில் விழுந்த ராக்கெட்டின் பாகங்கள்

 

சீனா தகவல்

 

சீனா அண்மையில் விண்வெளிக்கு அனுப்பிய மார்ச் 5பி என்கிற ராக்கெட் அதன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து பூமியை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. 18 டன் எடைகொண்ட ராக்கெட்டின் பாகங்கள், பூமியில் விழுந்தால் மிகப்பெரிய சேதம் ஏற்படும் என்று அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்தது. இந்நிலையில், அந்த ராக்கெட்டின் பாகங்கள் மாலத்தீவுகளுக்கு மேற்கில், இந்திய பெருங்கடலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10.24 மணிக்கு (சீன நேரப்படி) விழுந்ததாகவும், இதனால் மிகப்பெரிய இடர் தவிர்க்கப்பட்டதாகவும் சீனா தெரிவித்துள்ளது.

Add your comment

Your email address will not be published.

thirteen + eighteen =