இங்கிலாந்து அணியை சமாளிப்பது டிராவிட்டுக்கு சவாலானது | England team was a challenge for Dravid