அமாவாசை தேதிகள் 2021

அமாவாசை 2021

13.01.2021 புதன் கிழமை அமாவாசை

11.02.2021 வியாழன் கிழமை மகா அமாவாசை

13.03.2021 சனி கிழமை அம்வாசை

12.04.2021 திங்கள் கிழமை சித்திரை அமாவாசை

11.05.2021 செவ்வாய் கிழமை அமாவாசை

10.06.2021 வியாழன் கிழமை அமாவாசை

09.07.2021 வெள்ளி கிழமை அமாவாசை

08.08.2021 ஞாயிற்று கிழமை அமாவாசை

07.09.2021 செவ்வாய் கிழமை அமாவாசை

06.10.2021 புதன் கிழமை அமாவாசை

04.11.2021 வியாழன் கிழமை கிருத்திகை அமாவாசை

04.12.2021 சனி கிழமை அமாவாசை